Zapraszamy do udziału w sprawie Józefa i Marii Bzury z Białegostoku.

Zapraszamy do uczestnictwa w sprawie sądowej Józefa i Marii Bzury.

14  stycznia o godz 11:30 sala E 

Sprawa dotyczy skargi kasacyjnej prezydenta miasta Białegostoku od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku za rażącą bezczynność prezydenta miasta Białegostoku w sprawie odmowy wypłaty odszkodowania za przejęte w 2011 roku z mocy prawa grunty Marii i Józefa Burów.

Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie ul. Boduena 3/5 sygnatura akt. I OSK nr. 2261/13.

Liczymy na państwa wsparcie i obecność na sprawie państwa Bzurów!!

NIEPOKONANI ŁĄCZCIE SIĘ!

bzura

©2019 Stowarzyszenie NIEPOKONANI 2012. Wszystkie prawa zastrzeżone.