Informacja po sprawie w warszawie państwa Adamowskich

Dnia 08 stycznia 2014r. WSA w Warszawie w sprawie wjazdu do  SERWISU OPON państwa Adamowskich  sygn. akt IV SA/Wa 1760/13 , uchylił decyzję Ministra Transportu. Sąd uznał nasze roszczenia i skierował sprawę rażącego naruszenia prawa przy budowie drogi S8 do ponownego rozpatrzenia przez ministra.

Niepokonani byli na sprawie.

a1

©2019 Stowarzyszenie NIEPOKONANI 2012. Wszystkie prawa zastrzeżone.