Zawiadomienie o rozprawie państwa Adamowskich.

Prosimy o liczne uczestnictwo na rozprawie  firmy TRANS-GUM Adamowscy a GDDKiA.

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie I Wydział Cywilny dnia 7 lutego 2014r. o godz. 13:45 sala 60 w budynku C przy ul. Kocjana 3 w Warszawie.

Sygn. akt I Co 3719/13.

a2

©2019 Stowarzyszenie NIEPOKONANI 2012. Wszystkie prawa zastrzeżone.