Poznajcie najbliższe plany Ruchu Społecznego NIEPOKONANI 2012

logo_versions2export_rgb-08Podsumowujemy stary rok i planujemy następny!

Szanowni Członkowie i Sympatycy Ruchu Społecznego NIEPOKONANI 2012!

Za nami pierwszy, pełny rok działalności Stowarzyszenia NIEPOKONANI 2012. Nie jesteśmy jeszcze gotowi na dogłębną analizę sukcesów czy niepowodzeń. Wiemy jedynie, że żaden z członków grupy inicjatywnej ruchu nie spodziewał się, że tyle osób, tyle obywatelskich nieszczęść i ludzkiej krzywdy spłynie na tak nieliczne grono członków-założycieli stowarzyszenia. Wielu osobom pomogliśmy w sposób wymierny i co najważniejsze skuteczny. Wiele spraw jest ciągle w toku. Niestety ciągle przygniatająca większość nie została jeszcze rozpoznana. Rozumiemy zatem rozczarowanie wielu osób, którzy oczekiwali wsparcia z naszej strony a go jeszcze nie otrzymali. WSZYSCY muszą jednak wiedzieć, że nie jesteśmy organizacją finansowaną z budżetu państwa i utrzymujemy się w zasadzie tylko z dobrowolnych datków osób dobrej woli.

Chcesz pomocy? Pomyśl jak Ty możesz pomóc innym!

Naszą, członków – założycieli Ruchu Społecznego, ideą podstawową było skonsolidowanie środowisk osób poszkodowanych przez instytucje państwowe i wymiar sprawiedliwości. WSZYSCY bez wyjątku mieliśmy działać w oparciu o zasady solidarności i międzyludzkiej samopomocy. Rzeczywistość okazała się dużo trudniejsza od założeń. Ideę samopomocy realizowała jedynie dość nieliczna grupa zaangażowanych zapaleńców. Tylko z tego względu, że możliwości tej grupy były bardzo ograniczone, nie mogliśmy udzielić wsparcia wszystkim, którzy tej pomocy naprawdę potrzebują.

Podaj dalej!

Z nowym rokiem nowe zamierzenia i nowe plany! Dlatego APELUJEMY do WSZYSTKICH członków i sympatyków Ruchu Społecznego NIEPOKONANI 2012 aby chcąc uzyskać pomoc od nas, również i oni udzielili ją innym potrzebującym. Aby zrealizować ten ambitny plan opracowaliśmy akcję „Podaj dalej”, która ma polegać na tym, że każdy z nas, każdy poszkodowany i każdy sympatyk naszego ruchu, weźmie aktywny udział w procesie zbierania środków, przeznaczonych na działalność naszego stowarzyszenia. Może to przybierać różne formy: wpłaty gotówkowe czy też przekazanie 1% podatku na wskazane organizacje pożytku publicznego (OPP). Z wszystkich tych źródeł pozyskane środki będą przekazywane na działalność statutową Stowarzyszenia.

II kongres NIEPOKONANI 2012 pt. „DIALOG zamiast konfrontacji!”

Na około 2 tygodnie przed drugą rocznicą organizacji I kongresu NIEPOKONANI 2012 pt. „pokrzywdzeni lecz NIEPOKONANI”, w dniu 13 maja 2014r. organizujemy II kongres NIEPOKONANI 2012 pt. „DIALOG zamiast konfrontacji!”. Zapraszamy wszystkich, którzy zechcą przybyć do Sali Kongresowej i jeszcze raz się spotkać, porozmawiać, złożyć swoją skargę na działalność władzy publicznej. Przekonajmy się czy tym razem władza przyjmie nasze zaproszenie i wysłucha naszych postulatów i czy nawiąże z nami prawdziwy, w miejsce udawanego, dialog.

Będziemy mieli swój dział prawny!

Jest nam niezwykle miło poinformować, że najprawdopodobniej już od lutego będziemy mieli zatrudnionego prawnika, który stopniowo będzie „rozładowywał” kolejkę oczekujących na rozpoznanie ich spraw. W miarę też naszych skromnych  możliwości, będziemy dużo częściej niż do tej pory uczestniczyli w procesach sądowych jako strona społeczna, jeszcze bardziej w ten sposób wspierając naszych członków. Coraz większa grupa naszych obserwatorów będzie uczestniczyć w rozprawach i monitorować pracę oraz zachowanie funkcjonariuszy wymiaru sprawiedliwości. To wszystko będzie koordynowane oraz fachowo wspierane przez powoli powstający dział prawny i zatrudnione tam osoby.

Coraz większa społeczność NIEPOKONANYCH!

Nie mamy politycznych ambicji i nie będziemy tworzyli żadnej partii politycznej. Walkę o stanowiska i wpływy zostawiamy innym, którzy tylko w takim działaniu upatrują szansy na dokonanie właściwych zmian. Nie oznacza to jednak, że rezygnujemy z budowy powszechnego, ogólnopolskiego ruchu społecznego! Dlatego nie zwalniamy tempa organizacji powiatowych sesji społeczności NIEPOKONANYCH. Naszych 11 pełnomocników regionalnych, począwszy od lutego będzie organizowało w sumieminimum 11 sesji w miesiącu – czyli co 3 dni będziemy spotykali się na terenie całego kraju aby budować ogólnopolski ruch społecznego nacisku na władzę aby wprowadzała konieczne reformy.

O wszystkim powiadomimy całe społeczeństwo.

Każde wydarzenie, każda sprawa i każda interwencja obywatelska będzie publikowana na naszych mediach, którymi są: strona internetowa www.niepokonani2012.pl, profile na Facebook i Twitter oraz wiele grup dyskusyjnych, blogów i serwisów współpracujących z naszym stowarzyszeniem. Oprócz tego wybrane inicjatywy, akcje i wydarzenia będą nagłaśniane za pośrednictwem mediów lokalnych i ogólnopolskich. Liczymy na to, że dziennikarze będą informowali o wszystkim tym co społecznie ważne i potrzebne.

Nie jesteśmy wolni od wad i słabości. Czasami nie udaje się nam spełniać oczekiwań naszych członków i sympatyków. Wiemy natomiast to, że z całych sił się staramy i na ile pozwala nam czas pracujemy aby nasza wspólna organizacja była coraz większa, coraz sprawniejsza oraz coraz lepiej zorganizowana. Nie może się to zrealizować bez Waszego aktywnego udziału w budowaniu tego spontanicznego i oddolnego ruchu społecznego. Wtedy i tylko wtedy, kiedy wszyscy razem pomożemy sobie nawzajem, będziemy mogli sobie dać szansę aby życiowa mitręga każdego z nas doczekała się na szczęśliwe i sprawiedliwe zakończenie.

Zapytajcie zatem samych siebie – co możecie zrobić dla innych aby Ci inni mogli pomóc Wam!?

Stowarzyszenie NIEPOKONANI 2012

©2019 Stowarzyszenie NIEPOKONANI 2012. Wszystkie prawa zastrzeżone.