Przedstawiamy ekspertyzę prawną dotyczącą kuriozalnego wyroku sądu administracyjnego.

Publikujemy ekspertyzę prawną sporządzoną przez Profesora Bogumiła Brzezińskiego, Dr hab Wojciecha Morawskiego oraz Dr hab Krzysztofa Lasińskiego-Suleckiego, która nie pozostawia wątpliwości co do rzetelności postępowania organów skarbowych. Sąd administracyjny powinien sam dostrzegać takie bandyckie działania skarbówki i ratować przedsiębiorców póki jeszcze można, no cóż nie tym razem..... WSA wyrok styczeń 2013 - wyrok wskazujący na minimum nieznajomość podstaw prawa podatkowego krajowego i unijnego lub nie zapoznanie się z aktami sprawy. Ekspertyza prawna wyrok WSA KPP -ekspertyza mówi sama za siebie... Sędzia nie powinien wydać takiego wyroku bo jest niezgodny z Konstytucją RP, ordynacją podatkową oraz wyrokami i orzeczeniami Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
©2021 Stowarzyszenie NIEPOKONANI 2012. Wszystkie prawa zastrzeżone.