Wygrana naszego Niepokonanego z Legnicy w WSA Wrocław.

W dniu 01.02.2017 o godz. 13.00 nasz kolega Robert Wiadrowski usłyszał korzystny wyrok w sprawie decyzji wymiarowej spreparowanej przez Izbę Skarbową we Wrocławiu. Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w pełni podzielił stanowisko ze skargi przedsiębiorcy w zakresie naruszenia prawa podatkowego przez organy skarbowe. Pani Sędzia Jadwiga Mróz przyznała przedsiębiorcy rację w zakresie błędów i celowego działania organów skarbowych w prowadzonym postępowaniu. Decyzja została uchylona i przesłana do ponownego rozpatrzenia. Wielki szacunek wobec profesjonalizmu,  poszanowania ordynacji podatkowej i wyroków TSUE dla Pani Sędzi Mróz. Co ciekawe jeszcze parę tygodni temu Sędzia Łoboda z tego samego sądu administracyjnego we Wrocławiu, w analogicznej sytuacji dotyczącej tych samych dostawców i towaru orzekł diametralnie odmiennie, na szkodę innego legnickiego przedsiębiorcy. Zapewne dlatego, że czuje awersję do uczenia się prawa podatkowego krajowego i unijnego oraz był przez lata zastępcą naczelnika urzędu skarbowego we Wrocławiu. Dlaczego taka osoba w dalszym ciągu orzeka??!! Przebieg rozprawy w większości bez obrazu bo sąd nie wyraził zgody na utrwalanie obrazu: [embed]https://www.youtube.com/watch?v=_cMQRoap2R0&feature=youtu.be[/embed] WSA Wrocław 01.02.2017 audio
©2021 Stowarzyszenie NIEPOKONANI 2012. Wszystkie prawa zastrzeżone.