Projekt SN2012 "zero tolerancji wobec przestępstw przeciwko dobru wymiaru sprawiedliwości RP" jako krucjata Stowarzyszenia wobec rozrastającej się patologii w wymiarze sprawiedliwości RP.

Projekt SN2012 "zero tolerancji wobec przestępstw przeciwko dobru wymiaru sprawiedliwości RP" jest krucjatą Stowarzyszenia wobec rozrastającej się patologii w wymiarze sprawiedliwości RP. Liderem projektu jest Jerzy Książek, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Niepokonani 2012

SN2012 od zawsze diagnozowało patologie w wymiarze sprawiedliwości i zawsze wspomaga potrzebujących wsparcia w konfrontacji z sądowniczą patologią. Nie zapominamy też, że istnieje normalność wśród sędziów i prokuratorów ale bez zewnętrznych interwencji patologia staje się normą środowiskową. Ci, którzy dopiero dziś stają się "odważni" wobec sędziowskich problemów powinni się zwrócić po nauki i wiedzę do SN2012.

SN2012 wystąpiło wiele miesięcy temu z petycjami do władz [Prezydent, Premier, inni] o powołanie Trybunału Prezydenckiego ds. nie respektowania norm konstytucyjnych w polskim sądownictwie. Ani jeden adresat nie udzielił odpowiedzi na taką petycję ale dzisiaj to szeregi walecznych obywateli RP stanęły przeciwko patologii sędziowskiej w poczuciu, że ustawami sytuacja zostanie uzdrowiona. Odpowiemy tak: nie zostanie sytuacja uzdrowiona ustawami, wymagane są działania o charakterze nadzwyczajnym i wymagane jest nazywanie rzeczy po imieniu: sprzeniewierzanie się normom konstytucyjnym przez osbobę wykonującą zawód sędziego jest zbrodnią i wymaga retorsji adekwatnych do wymiaru popełnianych zbrodni, a nie opowieści o odbieraniu np. 15% wynagrodzenia.

Patologia w środowisku sędziowskim wcale nie zniknie po opublikowaniu kilku aktów prawnych.

Kopia pisma skierowanego do Sąd Okręgowego w Krakowie: Pismo SN2012 Sąd Okręgowy w Krakowie 06.06.2016

©2019 Stowarzyszenie NIEPOKONANI 2012. Wszystkie prawa zastrzeżone.