Stowarzyszenie Niepokonani 2012 spotyka się z posłami Kukiz'15 żeby omówić możliwości współpracy.

W dniu dzisiejszym Zarząd Stowarzyszenia Niepokonani 2012 w osobach: Jerzy Książek, Maria Bzura i Michał Otręba spotkał się w Sejmie z posłami Kukiz'15. Uczestnicy spotkania byli zgodni co do konieczności bliższej współpracy posłów z Ruchem Społecznym Niepokonani 2012. Korzyści z takiej współpracy odniosą zwykli obywatele i przedsiębiorcy.

Przygotowujemy się do wspólnej pracy! Za ok. miesiąc kolejne spotkanie z udziałem ekspertów Stowarzyszenia  Niepokonani  z różnych dziedzin i branż gospodarki.

spotkanie z posłami Kukiz 15 22.06.2016spotkanie z posłami Kukiz 15 22.06.2016 Ispotkanie z posłami Kukiz 15 22.06.2016 II

©2019 Stowarzyszenie NIEPOKONANI 2012. Wszystkie prawa zastrzeżone.