Komornik pod specjalnym nadzorem - rozmowa w Radio Szczecin z udziałem Jana Kawalca, Stowarzyszenie Niepokonani 2012.

Będzie nowelizacja ustawy o komornikach sądowych i egzekucji. Jak czytamy w projekcie chodzi o większy nadzór ministra sprawiedliwości i prezesów sądów rejonowych nad komornikami. Będzie można ich zawieszać i usuwać ze stanowiska w przypadku rażącego naruszenia porządku prawnego. Zbigniew Ziobro chce, by "na miejscu, tam, gdzie dochodzi do bezprawia", osoba pokrzywdzona mogła liczyć na pomoc ze strony państwa, kierując skargę do właściwego prezesa sądu rejonowego. Ten zaś będzie mógł zawiesić komornika na 30 dni, jeśli stwierdzi nieprawidłowości. W przypadkach rażących wystąpi do ministra sprawiedliwości o odwołanie takiego komornika ze stanowiska. Projekt wprowadza też m.in. obowiązek nagrywania wszystkich czynności komorniczych w terenie, czy wprowadzenie jednolitego formularza skargi na czynności komorników. Zasadą ma się także stać osobiste prowadzenie czynności przez komornika, a nie asesora...

Sytuacje konfrontacyjne obywatel-urząd powstają wtedy, gdy urzędnik państwowy lub np. komornik nie przestrzega obowiązującego prawa.

SN2012 prowadzi projekt o nazwie „Stop bandyctwu urzędniczemu”, liderem projektu jest Pan Adam Gizicki.

Nadzór sądowy nad czynnościami komorników jest ułomny a sędziowie nie są przygotowani merytorycznie do diagnozowania i zwalczania patologii w działaniu komorników i/lub wierzycieli.

Powstały całe środowiskowe grupy wyspecjalizowane w dokonywaniu grabieży mienia obywateli RP, od wydawania wyroków wbrew normom konstytucyjnym i ustawowym poczynając, a na skutecznych egzekucjach fikcyjnych wierzytelności kończąc.

SN2012 w ramach projektu Biuro Analiz Kryminalnych diagnozuje i podejmuje działania prawne dot. udokumentowanych czynów niedozwolonych popełnianych przez przedstawicieli administracji państwa, sędziów, prokuratorów, komorników, biegłych sądowych, urzędników skarbowych i celnych, innych [problemy te dotykają także funkcjonowania prawników tj. adwokatów i radców prawnych].

Rozrost patologii w funkcjonowaniu komorników jest powiązany z rozrostem patologii we wszystkich organach Państwa i jest odbiciem stanu społeczeństwa.

Wiele zagadnień dot. np. braku rozliczeń pobieranych zaliczek, fikcyjnych planów podziału [bez podpisów celem uniknięcia odpowiedzialności karnej] kwalifikuje się do oceny jako ukrywanie przychodowi pranie brudnych pieniędzy.

Przykład 1.

Zorganizowane grupy przestępcze dokonujące wyłudzeń mienia na zaspokojony tytuł wykonawczy. Komornik sądowy dokonujący czynności urzędowych z zakresu zaspokojenia tytułu wykonawczego nie dokonuje adnotacji na oryginale tytułu wykonawczego o zaspokojeniu. Następnie wypożycza zaspokojony tytuł wykonawczy [bez adnotacji o zaspokojeniu] adwokatowi, który udaje się do innego komornika z wnioskiem o wszczęcie egzekucji. Wszczynana jest kolejna egzekucja [skutkami są: koszty komornicze, koszty adwokackie, koszty inne] z takim rozegraniem w czasie aby sąd nadzorujący nie miał szans na rozpatrzenie stosownej skargi na czynności komornika [koszt 100 zł]. Czyli, mamy do czynienia ze zorganizowaną grupą: pierwszy komornik, adwokat, wnioskodawca, drugi komornik i wytypowanymi ofiarami takich działań.

Przykład 2.

Wszczynanie i skuteczne przeprowadzanie egzekucji z mienia na podstawie fikcyjnych wierzytelności tj. zaspokojonych lub będących w trakcie zaspakajania. Bardzo często we współdziałaniu z aparatem skarbowym, który wprowadza fikcyjne wierzytelności do przestrzeni prawnej.

Przykład 3.

Wszczynanie i skuteczne przeprowadzanie egzekucji z mienia bez właściwych tytułów wykonawczych tj. nie respektujących obowiązujących rozporządzeń Ministra Sprawiedliwości.

Przykład 4. Zajmowanie mienia ponad specyfikacje wyznaczone przez sąd. Przykład 5. Nie respektowanie norm ustawowych co do terminów nowelizacji operatów dot. wycen. Przykład 6.

Dokonywanie czynności egzekucyjnych wobec nieruchomości, które nie mają podziału geodezyjnego tzw. fikcyjność wprowadzania w posiadanie w celu wyłudzania mienia.

Przykład 7. Fałszowanie dokumentacji komorniczej i sądowej poprzez wielokrotne wyłudzanie tytułów wykonawczych od sądów i podmienianie dokumentów.

Przykład 8.

Wszczynanie egzekucji fikcyjnych wierzytelności z mienia obywateli RP na telefoniczne dyspozycje przedstawicieli aparatu skarbowego, bez tytułów wykonawczych, bez formalnych wniosków.

Wszystkie przykłady i opisy są udokumentowane urzędowo tj. ustaleniami sądów, prokuratur. Pointa:

Wszędzie tam, gdzie urzędnik państwowy przestrzega prawa w stopniu elementarnym obywatel ma szanse na obronę swych praw. Sytuacje, gdy obywatel styka się z zaplanowanym i chronionym środowiskowo bezprawiem jest bez szans na obronę swojego mienia oraz wolności.

Skuteczność egzekucji przy istniejących systemach identyfikacji posiadania mienia jest wręcz natychmiastowa i pytanie dlaczego miałaby zmaleć skuteczność w egzekucjach?

SN2012 zaproponowało inicjatywy w zakresie utworzenia: - centralnego rejestru tytułów wykonawczych - ujednoliconego formularza dot. wszczęcia i przebiegu postępowania egzekucyjnego,

- zapewnienie skuteczności dochodzenia odszkodowań i zadośćuczynień przez obywateli od komorników i pełniących obowiązki nadzorcze sądów.

Propozycje te zostały przyjęte ze zrozumieniem i aprobatą przez uczestników audycji.

Stowarzyszenie Niepokonani2012 podejmie stosowne działania prawne i medialne w celu ochrony państwa prawa jakim mieni się RP.

Więcej w rozmowie z udziałem Jana Kawalca na stronie Radia Szczecin: Jan Kawalec w Radio Szczecin
©2019 Stowarzyszenie NIEPOKONANI 2012. Wszystkie prawa zastrzeżone.