Dzisiaj Sąd Apelacyjny we Wrocławiu ogłosił wyrok w sprawie Marka Kubali. Czy można wygrać i jednocześnie przegrać? Niestety, tak...

W dniu dzisiejszym(15.06.2016) Sąd Apelacyjny we Wrocławiu ogłosił wyrok w sprawie Marka Kubali, sprawy która trwa już 16 lat!

Marek Kubala wygrał ale jednocześnie przegrał..... Sąd Apelacyjny zmienił wyrok Sądu Okręgowego w zakresie kwoty odszkodowania zwiększając ją do 153 tys. złotych, z wnioskowanych prawie 50 milionów!

Szkoda, że Sąd Apelacyjny nie miał odwagi zadośćuczynić Markowi za 16 lat walki o godność i sprawiedliwość -  tym bardziej, że Pan Sędzia Jerzy Skorupka stwierdził jak niżej:

„Pan Marek Kubala został pokrzywdzony działaniem organów ścigania i z tego powodu Sąd Apelacyjny wyraża głębokie ubolewanie. Takie działania nie powinny mieć miejsca i niech ta sprawa będzie przestrogą dla organów ścigania….”

Dlaczego zatem Sąd skazuje go na kolejne lata walki? Czy czegoś nie zrozumieliśmy.......? Pełne nagranie sentencji wyroku dostępne jest tutaj: Wyrok Sądu Apelacyjnego w sprawie Marka Kubali 15.06.2016

wokanda marek Kubala 15.06.2016Marek Kubala po wyroku 15.06.2016

©2019 Stowarzyszenie NIEPOKONANI 2012. Wszystkie prawa zastrzeżone.