Informujemy o terminie Walnego Zgromadzenia Członków w dniu 03.06.2016 o godzinie 17.00 w Warszawie.

Zarząd Stowarzyszenia Niepokonani2012 działając zgodnie z § 19 punkt 1 Statutu, informuje o zwołaniu

Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Niepokonani 2012

w dniu 03 czerwca 2016 w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym Wojskowej Akademii Technicznej ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego 9 00-908 Warszawa

początek o godzinie 17.00

 Porządek obrad:

 1. Otwarcie WZC.
 2. Wybór przewodniczącego.
 3. WybĂłr sekretarza.
 4. WybĂłr komisji skrutacyjnej.
 5. Przedstawienie sprawozdania zarządu.
 6. Pytania/dyskusja do sprawozdania zarządu.
 7. Głosowanie/uchwała dot. przyjęcia lub odrzucenia sprawozdania zarządu.
 8. Głosowanie/uchwała dot. przyjęcia sprawozdania finansowego stowarzyszenia.
 9. Przedstawienie sprawozdania komisji rewizyjnej.

10.Głosowanie/uchwała dot. przyjęcia sprawozdania komisji rewizyjnej.

11.Głosowanie/uchwała dot. pokrycia straty.

12.Głosowanie nad udzieleniem absolutorium członkom zarządu Stowarzyszenia Niepokonani 2012:

- Jerzy Książek, prezes zarządu (tajne)

-  Maria Bzura, członek zarządu (tajne).

-  Adam Gizicki, członek zarządu (tajne).

-  Michał Otręba, członek zarządu (tajne).

-  Leszek Szymkowicz, zarządu (tajne).

13.Wnioski zarządu dotyczące działalności Stowarzyszenia Niepokonani 2012.

 1. Sprawy róşne.
 2. Wolne wnioski.
 3. Zakończenie obrad.

©2019 Stowarzyszenie NIEPOKONANI 2012. Wszystkie prawa zastrzeżone.