Publikujemy szokujący Protokół Najwyższej Izby Kontroli pod nazwą „PRZECIWDZIAŁANIE WPROWADZANIU DO OBROTU GOSPODARCZEGO FAKTUR DOKUMENTUJĄCYCH CZYNNOŚCI FIKCYJNE” jako wynik kontroli skuteczności działania organów skarbowych!

Stowarzyszenie Niepokonani 2012 przekazuje w załączeniu szokujący protokół Najwyższej Izby Kontroli z dnia 28.03.2016 roku z kontroli przeprowadzonej w Ministerstwie Finansów i wybranych organach skarbowych w zakresie wyłudzeń dot. wystawiania fikcyjnych faktur VAT. Materiał powinien zostać włączony do akt każdej sprawy w postępowaniach podatkowych oraz w Sądach Administracyjnych ponieważ jawnie potwierdza nasze zarzuty dotyczące bandyckich metod służb skarbowych i niskiej skuteczności ich działań. NIK stwierdza między innymi, iż:
Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie skuteczność działania Ministra Finansów i podległych mu organów w przeciwdziałaniu wprowadzania do obrotu gospodarczego faktur dokumentujących czynności fikcyjne.
Kontrolowane urzędy skarbowe prowadziły postępowania zabezpieczające oraz egzekucyjne rzetelnie, zgodnie z obowiązującą procedurą. Jednak działania te były przeważnie nieskuteczne. Od podmiotów uczestniczących w oszukańczym procederze, głównie firm „słupów”, nie wyegzekwowano wymierzonych w wyniku działań kontrolnych podatków. W większości badanych przypadków organy kontroli skarbowej nie ustaliły także faktycznych organizatorów oszustw podatkowych.
Pomimo zwiększenia liczby i kwot wykrytych w wyniku postępowań kontrolnych fikcyjnych transakcji nie uzyskano poprawy w zapobieganiu wprowadzania do obrotu gospodarczego faktur dokumentujących czynności fikcyjne. Wyniki analiz oraz kontroli organów kontroli skarbowej i wywiadu skarbowego wykazały, że odwrotne obciążenie nie rozwiązuje problemu oszustw w sposób systemowy, a jedynie doraźnie, ponieważ objęcie tym mechanizmem danej grupy towarów powoduje przeniesienie procederu oszustw na inne towary pozostające poza tym mechanizmem.
©2019 Stowarzyszenie NIEPOKONANI 2012. Wszystkie prawa zastrzeżone.