Ostrzeżenie przed oszustami podszywającymi się pod Stowarzyszenie Niepokonani 2012.

Stowarzyszenie Niepokonani 2012 ostrzega wszystkich członków i sympatyków Stowarzyszenia Niepokonani 2012 przed oszustami lub osobami podszywającymi się pod nasze Stowarzyszenie.

Przestrzegamy przed osobami, które oferują jakiekolwiek wydawnictwa, czasopisma lub płatne usługi doradcze w imieniu Stowarzyszenia Niepokonani 2012. Informujemy jednocześnie, iż jedyne strony związane z działalnością Stowarzyszenia Niepokonani 2012 to:

  1. www.niepokonani2012.pl
  2. https://www.facebook.com/stowarzyszenie.niepokonani.2012/

Prosimy wszystkich, którzy mają jakiekolwiek podejrzenia co do tożsamości osób lub ich intencji o kontakt z Sekretariatem Stowarzyszenia lub pełnomocnikiem regionalnym. Pomożemy w złożeniu stosownego zawiadomienia do organów ścigania.

©2019 Stowarzyszenie NIEPOKONANI 2012. Wszystkie prawa zastrzeżone.