Kolejne spektakularne zwycięstwo Niepokonanych 2012 z Naczelnikiem Urzędu Skarbowego w Legnicy przed WSA Wrocław!

W dniu dzisiejszym na siedmiu rozprawach w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu nasi koledzy z Legnicy, Adam Gizicki i Leszek Szymkowicz wygrali kolejne siedem spraw przeciwko Naczelnikowi Urzędu Skarbowego w Legnicy Janowi Mormulowi.

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu uchylił siedem bezprawnych postanowień o przedłużeniu terminu zwrotu podatku VAT ! Sąd orzekł, iż Naczelnik Urzędu Skarbowego w Legnicy Jan Mormul naruszył podstawowe prawa podatnika wynikające z ordynacji podatkowej, takie jak:

- neutralność podatku VAT,

- zasada budzenia zaufania do organĂłw podatkowych,

- zasada szybkości i skuteczności i współmierności, według której organ powinien działać w sprawie możliwie szybko i wnikliwe.

Urząd Skarbowy w Legnicy złamał również funkcję gwarancyjną i informacyjną postanowienia, która zapewnia podatnikowi informację co do zwrotu, czasu trwania postępowania oraz trybu zaskarżenia takiego postanowienia. Przykładowe sygnatury wyroków sądu administracyjnego:

I SA/Wr 1559/15

I SA/Wr 1560/15

W dniu 18.12.2015 o godzinie 14.00 w sali A, Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie odbędzie się rozprawa dot. wyroku o sygnaturze I SAB/Wr 5/15 dotycząca bezczynności Dyrektora UKS Wrocław z rażącym naruszeniem prawa – uprawomocnienie się wyroku pozwoli na uruchomienie procedury ukarania pierwszego urzędnika skarbowego w Polsce.

Adam Gizicki i Leszek Szymkowicz
©2019 Stowarzyszenie NIEPOKONANI 2012. Wszystkie prawa zastrzeżone.