Zapraszamy do podpisywania petycji Stowarzyszenia Niepokonani 2012 w obronie polskich przedsiębiorców.

Uprzejmie informujemy, iż Stowarzyszenie Niepokonani 2012 rozpoczyna procedurę zbierania podpisów poparcia pod projektem petycji skierowanej do Komisji Unii Europejskiej. Celem petycji jest zwrócenie uwagi i powstrzymanie patologii w funkcjonowaniu aparatu podatkowego państwa. Składamy Petycję, w której na zasadzie art. 7 Traktatu o Unii informujemy o istnieniu wyraźnego ryzyka poważnego naruszenia przez Rzeczpospolitą Polską wartości, o których mowa w artykule 2 Traktatu o Unii Europejskiej i składamy postulat rozważenia zawieszenia prawa do głosowania przedstawiciela rządu RP, wynikającego z członkostwa Rzeczpospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, do czasu wprowadzenia odpowiednich zmian w obowiązującym prawie, tj. zmian gwarantujących realną i nieuchronną egzekucję wolności, swobód i praw przedsiębiorców. Jest to projekt, który możemy w dalszym ciągu modelować dlatego prosimy o Wasze propozycje i opinie. Wszystkich przedsiębiorców informujemy, iż rozpoczynamy spotkania z firmami zainteresowanymi podpisaniem petycji: w Łodzi w dniu 04.11.2015(kontakt Krzysztof Jędrasik, tel. 508 218 562), w Gliwicach w dniu 05.11.2015(kontakt: Adam Gizicki, tel. 510 234 672). Następnie petycja zostanie przedstawiona do podpisu w Warszawie w dniu 09.11.2015(kontakt: Michał Otręba, tel. 600 555 511). Do dnia 03.11.2015 petycja jest dostępna do podpisu w Legnicy przy ulicy Gliwickiej 6.

Treść petycji zostanie przedstawiona zainteresowanym po zatwierdzeniu jej ostatecznej wersji przez Zarząd i współpracujących prawników.

©2019 Stowarzyszenie NIEPOKONANI 2012. Wszystkie prawa zastrzeżone.