Pozorowana reforma spółdzielni mieszkaniowych w Polsce.

Zgodnie ze statystyką Krajowej Rady Spółdzielczej w Polsce istnieje około 3.500 spółdzielni mieszkaniowych. Z szacunkowych danych można przypuszczalnie wyliczyć, iż w zasobach spółdzielczych mieszka około 13 mln Polaków. Mieszkańcy polskich spółdzielni stanowią więc znaczący elektorat polskiego społeczeństwa posiadającego prawa wyborcze. Tymi spółdzielniami i ich mieszkańcami zarządza 12 tysięcy prezesów. W sieci można znaleźć wiele informacji na temat problemów mieszkańców spółdzielni mieszkaniowych, spowodowanych niewłaściwym gospodarowaniem pieniędzmi mieszkańców. Kontrolowana transformacja ustrojowa Polski po 1989 roku wprowadziła wiele zmian, ale pominęła spółdzielczość, czyli 1/3 ludności Polski. Zamrożenie reformy komunistycznej spółdzielczości było jednym z elementów aktu założycielskiego III RP. Na czele wszystkich spółdzielni w Polsce stoi Krajowa Rada Spółdzielcza, której Prezesem jest Alfred Domagalski, pełniący jednocześnie funkcję wiceprzewodniczącego Rady Naczelnej Polskiego Stronnictwa Ludowego. Krajowa Rada Spółdzielcza ma za zadanie reprezentowanie polskiego ruchu spółdzielczego w kraju i za granicą, jak również opiniowanie aktów prawnych dotyczących spółdzielczości. Finansowana jest z pieniędzy polskich spółdzielni w tym spółdzielni mieszkaniowych, czyli również z naszych opłat za mieszkanie. Spółdzielnie mieszkaniowe w Polsce nie podlegają żadnej kontroli organów państwa, takich jak np. Najwyższa Izba Kontroli. Do przeprowadzania kontroli powołane zostały, zgodnie z ustanowionym prawem Regionalne Związki Rewizyjne. Spółdzielnie mieszkaniowe są ich członkami i płacą składki oraz opłacają przeprowadzane kontrole. Za taką kontrolę nasza spółdzielnia zapłaciła w 2009 roku kwotę 6.100 zł . Wszystkie zakłady działające w Polsce podlegają kontroli organów państwa, z pominięciem spółdzielni. Taka sytuacja stanowi efekt organizacji spółdzielni w Polsce. Kontrola spółdzielni stała się fikcją. Organem powołanym do nadzoru i kontroli działalność spółdzielni zgodnie z prawem spółdzielczym jest również Rada Nadzorcza każdej spółdzielni wybierana na Walnym Zgromadzeniu spośród jej członków. Rada Nadzorcza powinna reprezentować członków spółdzielni, tak stanowi prawo, a jaka jest rzeczywistość widzimy na co dzień. W sieci internetowej jest masa wiadomości na temat spółdzielni mieszkaniowych. Zachęcam do poszukiwań i korzystania z tej wiedzy. Sama właśnie dzięki tam zawartym informacjom nabywam wiedzę i mogę dzielić się tą wiedzą z państwem. Nie o wszystkim wypada mi pisać, zacytuję tylko niektóre tytuły artykułów: „Prezesi spółdzielni mieszkaniowych rządzą Polską” , „Państwo w państwie, czyli spółdzielnia poza kontrolą”, „ Spółdzielnie mieszkańców czy prezesów”, „ Kontrola spółdzielni mieszkaniowych to fikcja”, „ Niewolnicy spółdzielni”…i wiele innych. Pod tymi hasłami można wyczytać wiele interesujących i pouczających wiadomości. Z tego co widać III RP nie oferuje wszystkim obywatelom równości i jednakowych praw. Wywodzący się z PRL politycy wciąż blokują pełną demokratyzację i zrównanie w prawach obywateli będących obecnie niewolnikami pseudo spółdzielczości. Obecnie trwa w Polsce kampania wyborcza do parlamentu i o dziwo na temat spółdzielni mieszkaniowych nie wypowiada się żadne z ugrupowań biorące udział w wyborach. Każde z nich przedstawia program, ale reform spółdzielni w nim nie ma. Lobby prezesów spółdzielni mieszkaniowych jest tak silne, że temat spółdzielni mieszkaniowych stał się tematem TABU, nawet teraz na czas kampanii wyborczej. Rządząca koalicja PO - PSL prze 8 lat blokowała zmiany prawa spółdzielczego. Projekt nowej ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych posłanki Lidii Staroń utknął w sejmowej „zamrażarce”, zaś posłanka Staroń została wyrzucona z listy wyborczej PO, bo nie reprezentowała interesów PO. SLD jest przeciwna reformie spółdzielczości, a PiS zaskakująco milczy. Do urn wyborczych idziemy 25 października, a ja ciągle zastanawiam się na jaką partię mam oddać swój głos.

Barbara Muszyńska

Grajewskie Stowarzyszenie Obrony Praw Członków i Lokatorów Spółdzielni Mieszkaniowych

Wikipedia o spółdzielniach mieszkaniowych: Wikipedia o SM

©2019 Stowarzyszenie NIEPOKONANI 2012. Wszystkie prawa zastrzeżone.