Niepokonani 2012 w dniu 30.08.2015 uczestniczyli w marszu w Warszawie popierając referendum zaplanowane na 06 września 2015!

Niepokonani 2012 w dniu 30.08.2015 uczestniczyli w marszu w Warszawie popierając referendum zaplanowane na 06 września 2015. Jak odpowiadamy na pytania referendalne:

Pytanie pierwsze: „Czy jesteś za wprowadzeniem jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej?” Odpowiedź Stowarzyszenia Niepokonani 2012 brzmi: ” TAK”. Chcemy żyć w demokratycznym państwie prawa. Chcemy demokratycznie wybierać znane nam osoby a nie partie. Chcemy mieć wpływ na zmiany w tworzeniu prawa i ustroju kraju. Pytanie drugie: „Czy jesteś za utrzymaniem dotychczasowego sposobu finansowania partii politycznych z budżetu państwa?” Odpowiedź Stowarzyszenia Niepokonani 2012 brzmi: ” NIE”. Nie chcemy partii politycznych. Nie chcemy żeby społeczeństwo finansowało ludzi, którzy traktują działalność społeczną jako sposób zarabiania pieniędzy. Chcemy żeby w parlamencie zasiadali ludzie z misją społeczną. Pytanie trzecie: „Czy jesteś za wprowadzeniem zasady ogólnej rozstrzygania wątpliwości co do wykładni przepisów prawa podatkowego na korzyść podatnika?” Odpowiedź Stowarzyszenia Niepokonani 2012 brzmi: ”TAK”. Rozwiązanie takie wynika przecież wprost z Konstytucji RP. Nie możemy tolerować patologii urzędniczych! Nie zgadzamy się na traktowanie przedsiębiorców jak złodziei i procesowanie firm aż do upadłości!

Pokażmy jedność naszego społeczeństwa! Odzyskajmy wreszcie nasz własny kraj! Stowarzyszenie Niepokonani 2012 pójdzie zagłosować 6 września a TY?

©2019 Stowarzyszenie NIEPOKONANI 2012. Wszystkie prawa zastrzeżone.