Bezprawie aparatu skarbowego doprowadziło do kolejnej ludzkiej tragedii!

Firma Elgas Motors (rok założenia 1994) - lider dystrybucji gazu propan butan w Wielkopolsce, w ramach tej samej firmy funkcjonowały cztery składy podatkowe oraz sieć stacji LPG i stacji paliw, importer gazu z Litwy, Niemiec w oparciu własną bazę transportową. Przedsiębiorstwo liczące w 2006 roku stu pracowników. Laureat licznych nagród, solidny ,rzetelny przedsiębiorca mający uznanie społeczne . Rozwój firmy został gwałtownie zatrzymany w wyniku działań inspektorów UKS i Prokuratury na podstawie pomówień byłego pracownika firmy, który swoje zeznania złożył w trakcie ostrej walki konkurencyjnej, gdzie nie miał szans pozostać na rynku . UKS w czerwcu 2006 rozpoczął kontrolę dot. prawidłowości rozliczeń podatku VAT i akcyzy za rok 2005. Dokumenty (8 segregatorów dot. podatku VAT i Akcyzy za 2005) zostały wydane inspektorom do siedziby UKS-u .Dokumentacja prowadzona była rzetelnie na podstawie dokumentów źródłowych, przez doświadczony zespół pracujący w dziale księgowości i analiz. W dniu 16.10.2006 r. UKS w asyście ABW ,na zlecenie Prokuratury, dokonało 17-tu przeszukań siedziby firmy i wszystkich punktów sprzedaży gazu. Wyniku kontroli za rok 2005 nie przedstawiono podatnikowi, rozszerzono natomiast kontrolę o kolejne lata: 2004 i 2006. Zabezpieczono dokumentację księgowo finansową i celną, wszystkie nośniki komputerowe i kasy fiskalne, spowodowano paraliż działalności całej firmy. Właścicielka firmy została zatrzymana i osadzona w areszcie gdzie przebywała 4 miesiące. Była jedyną osobą zarządzającą firmą a prywatnie matką samotnie wychowującą dwie córki. Rynek budowany latami został przejęty przez firmy konkurencyjne i dobre imię firmy i właścicielki zostało zniszczone. Decyzje podatkowe (dot .podatku VAT i Akcyzy),UKS wydal po 42 miesiącach kontroli, bez badania dokumentacji księgowej , zgromadzonej w Prokuraturze. Zastosowano rygor natychmiastowej wykonalności tych nieprawomocnych decyzji i po raz kolejny sparaliżowano działalność Firmy. Przedsiębiorcy bezpodstawnie zarzuca się niszczenie dokumentacji księgowej w formie papierowej i elektronicznej oraz sprzedaż gazu niezgodnie z przeznaczeniem .Z uwagi na rzekomy brak dokumentacji księgowej (którą to osobiście zabezpieczył inspektor prowadzący kontrolę ),inspektorzy UKS-u dokonali szacowania sprzedaży gazu za lata 2004 i 2006 uznając całą sprzedaż gazu w firmie jako sprzedaż z przeznaczeniem na LPG. Firma została dodatkowo obciążona akcyzą ,podatkiem VAT . Na każdym etapie postępowania kolejni Pełnomocnicy w sprawie składali informacje o istnieniu dokumentacji w Prokuraturze, która nie została objęta badaniem. Istnieje nie tylko dokumentacja księgowa (w formie papierowej i elektronicznej) ale także szczegółowa dokumentacja celna dla czterech składów podatkowych , prowadzona przez parudziesięciu celników ,weryfikowana na każdym etapie produkcji z dokumentacją fiskalną, która do dnia dzisiejszego nie została objęta badaniem. W dniu 17.12.2014 r. zostały ogłoszone wyroki w Naczelnym Sądzie Administracyjnym podtrzymujące decyzje wydane przez Dyrektora Izby Skarbowej z dnia 26.07.2012 r. Sędzia NSA posłużył się argumentacją Izby Skarbowej, przekraczając w uzasadnieniu wyroku etykę sędziowską. Postępowanie toczy się do dnia dzisiejszego. Wyrok w sprawie karnej nie zapadł. Od ośmiu lat trwa walka z krzywdzącymi decyzjami podatkowymi ,do dnia dzisiejszego NIKT nie dokonał badania dokumentacji źródłowej, która stanowi DOWÓD na rzetelność ewidencji obrotu gazu w Firmie.

Poniżej link do sprawy w NSA, sprawy która zakończyła się wielkim zaskoczeniem. Sędzia posunął się we wnioskach stanowczo za daleko powtarzając kłamstwa organów skarbowych:

[embed]https://www.youtube.com/watch?v=pg5xIj-s0-8[/embed]
©2019 Stowarzyszenie NIEPOKONANI 2012. Wszystkie prawa zastrzeżone.