Niepokonani2012 wystosowali pismo do Premier Kopacz i Ministra Szczurka z opisem bezprawnych działań aparatu skarbowego i żądaniem pilnego spotkania.

W dniu 08.04.2015 Stowarzyszenie Niepokonani2012 wystosowało pismo do Premier Kopacz oraz Ministra Szczurka. Dalsze bezprawne działania aparatu skarbowego skierowane przeciwko przedsiębiorcom zostaną potraktowane jako wojna ministra finansów wypowiedziana wszystkim pracodawcom i przedsiębiorcom w całej Polsce. Treść pisma załączona jest poniżej:

pismo Minister FinansĂłw 08.04.2015

Nie będziemy bezczynnie patrzeć jak uczciwi podatnicy traktowani są jak przestępcy i doprowadzani do bankructwa. W przypadku braku reakcji na nasze pismo przystąpimy do bardziej zdecydowanych działań. Popierajcie naszą wspólną akcję "Wyrwij bat fiskusowi", jest nas już dziesiątki tysięcy w całej Polsce! Więcej o akcji: Wyrwij bat fiskusowi!

©2019 Stowarzyszenie NIEPOKONANI 2012. Wszystkie prawa zastrzeżone.