Zarząd Stowarzyszenia Niepokonani2012 wystosował petycję wraz z listem do Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego.

W dniu 12.02.2015 roku Stowarzyszenie Niepokonani2012 skierowało petycję wraz z listem do Prezydenta RP okazując dowodowo, iż skutkiem wykrycia patologii w aparacie skarbowym są drakońskie wyroki karne dla osób ujawniających/wykazujących patologię. Wyroki wywoływane fałszywymi oskarżeniami oraz fikcyjną materią dowodową, a także orzekane z naruszaniem norm konstytucyjnych i ustawowych przez dyspozycyjnych sędziów. Analiza dziesiątków przypadków w Polsce prowadzi do wniosku, że w poszczególnych instytucjach funkcjonują wręcz rezydenci oznaczonych środowisk w celach spełniania oczekiwań środowiskowych tj. np. zorganizowane kradzieże mienia poprzez fingowane egzekucje administracyjne i/lub cywilne z dóbr obywateli RP. Treść dokumentów załączona została niżej i rozwinie się po kliknięciu:

Petycja do Prezydenta Bronisława Komorowskiego

List do petycji do Prezydenta RP

©2019 Stowarzyszenie NIEPOKONANI 2012. Wszystkie prawa zastrzeżone.