Ogólnopolski Zjazd Propagatorów i Aktywistów Zjednoczonego Ruchu Obywatelskiego – event – KUZNICA OSTROLECKA- w dniu 21 lutego 2015r. scena przy „Kupcu” i sala kinowa OCK w Ostrołęce

Apolityczne happeningi pod nazwą KUŹNICA KOŁŁĄTAJOWSKA - „Złoty wiek państwa polskiego” z banerami: MASOWO IDZIEMY NA WYBORY,.. W WYBORACH PREZYDENCKICH 2015 FREKWENCJA >60% i eksponatami na stoliku w postaci książek: „Patologia transformacji” prof. Kieżuna, „Pany by to mogły mieć” prof. Czachora, „Traktat o dobrej robocie” prof. Kotarbińskiego, „Konstytucja wolności” Hayka, z których treścią zapoznają uczestników kampanierzy happeningu, a także pogadanki prowadzone ze studentami i uczniami klas  maturalnych,aktywizują zwyczajnych obywateli do:

- zachęcania wszystkich populacji wiekowych, od 18 roku życia, do masowego udziału w zarządzanych wyborach i referendach, a także do szerzenia tego przesłania wśród swoich bliskich i znajomych,

- happeningi w terenie umożliwiają wyjaśnianie zwyczajnym obywatelom co to jest partiokracja, tzn. co oznacza system, który odebrał państwo obywatelom.
A przede wszystkim dają możliwość uświadamiania zwyczajnym obywatelom, że Polską przez 25 lat nieudolnie rządziły Partie liczące po kilka lub kilkadziesiąt tysięcy nie zawsze aktywnych członków (np. PO – ok. 40 tys. członków, PIS - ok. 30 tys., które nie chcą już zbytnio nowych członków bo to komplikuje listy wyborcze gdy z góry wiadomo kto i gdzie ma być posłem czy radnym,

- nadto, happeningi umożliwiają przekonywanie części biernego dotychczas elektoratu do aktywności wyborczej i pozyskiwanie tych ludzi do propagowania i szerzenia w terenie idei JOW poprzez uświadamianie rozmówcom zalet i sensu przeprowadzenia w Polsce wyborów do Sejmu wg projektu noweli kodeksu autorstwa - Fundacji Madisona, patrz:  www.madison.org.pl, ustalającego 460 JOW, tzn. Jednomandatowych Okręgów Wyborczych (liczących średnio w jednym JOW ok.82 tys. mieszkańców),

- w konfrontacji z podziałem na 41 dużych okręgów wyborczych w zarządzonych wyborach do Sejmu wg obowiązującego prawa,

- happeningi pozwolą przy tym na masowe apolityczne i pokojowe uczestniczenie w Protestach milczących organizowanych każdego miesiąca, jednocześnie w 66 miastach na prawach powiatu w Polsce, w z góry ustalonym dniu i godzinie - z transparentami żądającymi od Parlamentu:
uchwalenia przed wyborami 2015 noweli Kodeksu Wyborczego z ilością 460-ciu Jednomandatowych Okręgów Wyborczych, abolicji zaległości abonamentowych rtv i in.,

- i na nagłośnienie tych akcji w ogromnej ilości mediów lokalnych w kraju.

Bo w dobie niewyobrażalnej pauperyzacji polskiego społeczeństwa jedynie organizacja PROTESTÓW MILCZĄCYCH w sposób rewelacyjnie ekonomiczny daje realną szansę na masowy udział obywateli, bez potrzeby wydatkowania przez uczestników protestu pieniędzy, często ostatnich, na dojazd z odległych krańców Polski do Warszawy, po to by uczestniczyć w jakimś zlocie zwołanym pod SEJMEM.

W sprawie idei organizowania aktywnych KUŹNIC danego miasta w 66 miastach na prawach powiatu w Polsce wypowiedział się pozytywnie, między innymi, prof. Andrzej Czachor – lider JOW.

Liczymy na to, że w czasie Zjazdu sala kinowa w Ostrołęce (350 miejsc) będzie pękała w szwach, wypełniona sympatykami KUŹNIC z terenu całej Polski.

Liczymy na odzew.

Do zobaczenia na ZjeĹşdzie.
Jerzy Nowakowski
Tel. 600-670-232

©2019 Stowarzyszenie NIEPOKONANI 2012. Wszystkie prawa zastrzeżone.