Zarząd Stowarzyszenia Niepokonani2012 podjął uchwałę, iż Stowarzyszenie Niepokonani2012 nie będzie rekomendować żadnego z kandydatów na Prezydenta RP. Wybór Prezydenta RP pozostawiamy sumieniu i rozwadze naszych członków i sympatyków.

W dniu 11.02.2015 Zarząd Stowarzyszenia Niepokonani2012 w składzie: Jerzy Książek, Michał Otręba, Leszek Szymkowicz, Adam Gizicki podjął uchwałę, iż nie będzie rekomendował swoim członkom i sympatykom żadnego z kandydatów startujących na urząd Prezydenta RP.

Wybór taki powinien zostać podjęty indywidualnie przez każdego człowieka w zgodzie z własnym sumieniem i rozumem. Stowarzyszenie Niepokonani2012 nie chce być kojarzone z żadną partią polityczną czy też grupą interesów wspierającą byłe lub obecne władze.

Jesteśmy ludźmi skutecznie walczącymi o swoją przyszłość i dobre imię. Nie chcemy być radykałami lecz nurtem społecznym zmierzającym do zmiany obecnego układu polityczno-towarzyskiego skutkującego tysiącami "UKŁADÓW ZAMKNIĘTYCH" w całym kraju. Cel taki możemy osiągnąć jedynie poprzez integrację wszystkich środowisk społecznych, które chcą zmienić i poprawić legislację oraz przywrócić sprawiedliwość.

©2019 Stowarzyszenie NIEPOKONANI 2012. Wszystkie prawa zastrzeżone.