Zapraszamy na sprawę państwa Adamowskich w Warszawie

Dnia 19 marca 2014r. o godz. 12:50 w  WSA Warszawa ul. Jasna 2/4, Sala A

Odbędzie się rozprawa ze skargi Adamowskich ( firma TRANS-GUM) na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie udzielenia pozwolenia na rozbudowę drogi krajowej S8. Sygn. akt VII SA/Wa 2102/13.

a1

©2019 Stowarzyszenie NIEPOKONANI 2012. Wszystkie prawa zastrzeżone.