Zapraszamy i prosimy wszystkich z okolic członków, sympatyków na przybycie na sprawę sadową do Jarosławia.

Sprawa odbędzie się 10 mara 2014 o godzinie 12 w sali nr. 4

Sygn. akt. IIK334/13

w Sądzie Rejonowym w Jarosławiu.

Sprawa dotyczy oszustwa byłego obywatela Polski skorumpowanego z wymiarem sprawiedliwości i ciągnącego na dno niewinnych.

Apelujemy do wszystkich naszych członków, sympatyków o udział w sprawie. Jeżeli jesteście z regionu przybywajcie wasza obecność jest BEZCENNA!!

1234

©2019 Stowarzyszenie NIEPOKONANI 2012. Wszystkie prawa zastrzeżone.