Informujemy o Walnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia Niepokonani 2012 w dniu 15.06.2019 w Warszawie.

Zarząd Stowarzyszenia Niepokonani2012 działając zgodnie z § 19 punkt 1 Statutu, informuje o zwołaniu w dniu 15.06.2019 o godz.11.00  Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Niepokonani 2012. WZC będzie miało miejsce w Warszawie w Centrum Konferencyjnym, przy ulicy Wilczej 9.

Dojazd do Centrum Konferencyjnego przy ulicy Wilczej 9 - kliknij w link.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie WZC.
 2. Wybór przewodniczącego.
 3. Wybór sekretarza.
 4. Wybór komisji skrutacyjnej.
 5. Przedstawienie sprawozdania zarządu.
 6. Głosowanie/uchwała dot. przyjęcia lub odrzucenia sprawozdania zarządu za rok 2018.
 7. Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2018.
 8. Głosowanie/uchwała dot. przyjęcia sprawozdania finansowego stowarzyszenia za rok 2018.
 9. Przedstawienie sprawozdania komisji rewizyjnej.
 10. Głosowanie/uchwała dot. przyjęcia sprawozdania komisji rewizyjnej.
 11. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium członkom zarządu Stowarzyszenia Niepokonani 2012 za rok 2018:

       - Jerzy Książek, Prezes zarządu (tajne)

      - Maria Bzura, Wiceprezes zarządu (tajne).

      - Adam Gizicki, Wiceprezes zarządu (tajne).

      - Michał Otręba, Wiceprezes zarządu (tajne).

      - Leszek Szymkowicz, Wiceprezes zarządu (tajne).

 1. Wnioski zarządu dotyczące działalności Stowarzyszenia Niepokonani 2012.
 2. Sprawy różne.
 3. Wolne wnioski.
 4. Zakończenie obrad.
©2021 Stowarzyszenie NIEPOKONANI 2012. Wszystkie prawa zastrzeżone.